جوانانروانشناسی

چگونه از فردی درون گرا به فردی برون گرا تبدیل شویم؟

تبدیل از فرد درون گرا به فرد برون گرا

مانند تمام ویژگی های دیگر زندگی، شخصیت هم امری پیچیده و مادام العمر است و از آنجایی که این ویژگی هیچگاه از انسان دور نمی شود، همیشه به همراه انسان می باشد. درون گرایی و برون گرایی یکی از ویژگی های مهم شخصیتی است که اگر چه مغز آن را در وجود انسان تعریف می کند که جزء کدام شخصیت ها باشد (برون گرا یا درون گرا)، اما می توان گفت هر دوی این ویژگی در همه ی انسان ها وجود دارد و بسیاری از مردم نه کاملاً درون گرا و نه کامل برون گرا هستند. در واقع شخصیتشان چیزی بین این دو ویژگی شخصیتی می باشد. اما معمولاً همیشه یکی بر دیگری غلبه دارد. انسان های کم حرف و اغلب خجالتی که از درونِ خود انرژِی گرفته، به ایده ها و مفاهیم ذهنی خود می پردازند، خویشتن دار هستند و به دنیای بیرون کاری ندارند، درون گرا و افرادی که انرژی را از دنیای بیرون گرفته و اجتماعی و شاد هستند، برون گرا می باشند. اگر چه هیچ گاه نمی توان تغییر شخصیت داده و از درون گرایی به برون گرایی حرکت کرد، اما می توان کارهایی را انجام داد که برون گرایی را تا حدی تقویت کرده و آن را در کنار خود به کار گرفت.

پس ابتدا اجازه دهید در مورد این مبحث بیشتر بدانیم.

1- شخصیت درون گرا

همان طور که گفته شده افراد درون گرا ساکت تر از برون گراها می باشند. بودن در کنار دیگران را تنها در حد چند نفر دوست دارند. کار کردن در محیط شلوغ را نمی پسندند و از کار در گروه لذت نمی برند. این به این معنا نیست که افراد از مردم متنفرند، بلکه تنهایی را می پسندند و به قدرت خودشان ایمان دارند. چنین افرادی تعاملات اجتماعی را می پسندند، اما بعد از مدتی خسته می شوند. خستگی آن ها به گونه ای است که هیچ عامل بیرونی نمی تواند حال آن ها را خوب کند و خودشان، خود را شارژ می کنند.

2- شخصیت برون گرا

افراد برون گرا، بودن در کنار مردم را بسیار دوست دارند و می پسندند. اغلب بسیار فعال بوده و کارهای زیادی برای انجام دادن دارند. گفته می شوند این افراد نمی توانند تنها بمانند اما در واقع این گونه نیست، بلکه آن ها زمان تنهایی خود را به گونه ی دیگری سپری می کنند. معمولاً شاد بوده و انرژی لازم را با بودن در کنار دیگران دریافت می کنند. اگر این افراد اجتماعی نباشند و با مردم نشست و برخاست نکنند احساس افسردگی و کمبود خواهند کرد. افراد برون گرا بیشتر مورد توجه قرار می گیرند اما مغرور نمی شوند. با کار کردن در گروه مشکلی نداشته و از ماجراجویی، خطر و تجربیات جدید لذت می برند.

1 شخصیت درونگرا و برونگرا

3- عناصر شخصیتی برون گراها بیولوژیکی است.

برون گرایی مستقیماً با دو ناحیه از مغز در ارتباط است. amygdala که مسئول احساسات انسان بوده و به محرکات پاسخ می دهد. پس نوع پاسخ انسان به محرکات، به مغز بستگی داشته و نوع شخصیت برون گرا یا درون گرا را می سازد.

دوپامین نیز نوعی پاسخ دهنده به محرکات در مغز است که در افراد برون گرا بیشتر ترشح می شود و زمانی که محرکات بیرونی مانند ماجراجویی و ریسک وجود نداشته باشد، دوپامین وارد عمل می شود. تحقیقات نشان داده است افرادی که نوع خاصی از ژن را در بدن دارند که ترشح دوپامین را تحریک می کند، برون گرا می باشند.

با تمام تفاسیر گفته شده تشخیص دهید که آیا برون گرا هستید یا درون گرا. برای اطمینان بیشتر بهتر است یک تست شخصیت هم بدهید.

4- درون گرا بودن را از خجالتی بودن تشخیص دهید.

خجالت، ریشه در ترس یا اضطراب در تعاملات اجتماعی دارد. بنابراین اجتماعی نبودن افراد درون گرا ریشه ی ذاتی دارد. افراد درون گرا به بودن در اجتماع تمایل کمتری دارند اما از آن ترس نداشته و در تلاش برای فرار از اجتماع نمی باشند.

شخصیت درون گرایی در کنار شخصیت برون گرایی

حال اگر می خواهید در کنار شخصیت درون گرایی، کمی برون گرایی را هم در خود تقویت کنید همچنان مقاله را دنبال کنید.

1- اضطراب مطلوب را بیابید.

اضطراب مطلوب به آن دسته از اضطرابی گفته می شود که تولید بهره وری را افزایش می دهد. همان اضطرابی که شب قبل از امتحان ما را وادار به درس خواندن می کند. برای کارهای درونگرایی که باعث کاهش بهره وری و از دست دادن آن کار می شود، از اضطراب مطلوب کمک گرفته و با فکر کردن به عواقب مثبت و منفی کار، اضطراب مطلوب را تحریک و کمی ویژگی های برون گرایی را در خود تقویت کنید. حتی اگر این مسئله با ویژگی های شخصیتی تان جور در نمی آید حتماً این کار را انجام دهید.

2 شخصیت درونگرا و برونگرا

2- کمی به خود فشار آورید.

از محدوده ی خود و تنهایی تان خارج شده و کمی وارد اجتماع شوید. سعی کنید چیزهای جدید یاد گرفته و چیزهایی که تا به الان دوست نداشته و تجربه نکرده اید را تجربه کنید. شاد و اجتماعی بودن و ویژگی های برون گرایی حتی اگر موجب آزار و اذیتتان هم شود، بیخیال بوده و با آن احساس راحتی کنید. این کار باعث تقویت ویژگی های برون گرایی در شما می شود. البته این کار را فقط گاهی انجام دهید. زیرا نتیجه ی عکس داشته و دچار دگرگونی شخصیت و زدگی می شوید.

3 شخصیت درونگرا و برونگرا

3- کارهایی انجام دهید که دوست دارید.

زمانی که خود را به چالش می کشید و ویژگی های برون گرایی را تجربه می کنید، سعی کنید با انجام کارهایی شروع کنید که دوستشان دارید. مثلاً اگر اهل سفر با دیگران نیستید ولی دوست دارید اجتماعی شده و مسافرت گروهی را تجربه کنید، با کسانی که دوستشان دارید، سفر رفتن را ترتیب دهید. یا کاری را بدون مقدمه و برنامه ریزی انجام دهید و یا مثلاً وقتی دوستی از شما می خواهد با هم به جایی بروید، مکانی را انتخاب کنید که دوست دارید. این گونه راغب تر بوده و راحت تر می توانید ویژگی های برون گرایی را در خود تقویت کنید.

6 شخصیت درونگرا و برونگرا

4- مهارت های اجتماعی خود را تقویت کنید.

گفته می شود افراد برون گرا مهارت های اجتماعی بهتری نسبت به درون گراها دارند. زیرا آن ها در جستجوی برقراری ارتباط بوده و از هر موقعیتی برای این کار استفاده می کنند. سعی کنید به محض اینکه موقعیت قرار گرفتن در اجتماع برایتان فراهم شد، با دیگران تعامل برقرار کرده و این مهارت را هر چند بسیار کم در خود تقویت کنید.

4 شخصیت درونگرا و برونگرا

5- افراد مناسب برای تقویت مهارت برون گرایی بیابید.

اگر ایجاد روابط دوستی جزء یکی از اهدافتان است، سعی کنید با افراد برون گرا روابط دوستی برقرار کرده تا روی شما تأثیر گذاشته و شما را به مکان های اجتماعی سوق دهند. همین کار ساده به مرور زمان باعث تقویت ویژگی های برون گرایی در شما می شود.

6- به محیط های اجتماعی بروید.

یوگا بهترین انتخاب برای شماست. قرار نیست از شخصیتتان به طور کلی دور شوید. همان طور که گفته شد شخصیت به عملکردهای مغز بستگی داشته و قابل تغییر نیست. شما فقط می خواهید کمی ویژگی های برون گرایی را در خود تقویت کنید. به همین دلیل بهتر است یوگا را انتخاب کنید. یوگا ورزشی است که در محیطی اجتماعی صورت می گیرد، به آرامش درونی تمرکز داشته و برای شخصیت و هدف شما فوق العاده مناسب می باشد.

5 شخصیت درونگرا و برونگرا

7- به کلاس بازیگری بروید.

شاید باورتان نشود، اما بسیاری از بازیگران موفق، افراد درون گرا هستند. زیرا بازیگری رابطه ی عجیبی با درونیات انسان دارد و کسانی می توانند خود را در نقش فرو برند که از نظر درونی با خود رابطه برقرار کرده و درون گرا باشند. از طرفی بازیگری کار گروهی بوده و نیاز به تعاملات بسیاری دارد. همین باعث می شود یک فرد درون گرا ویژگی های برون گرایی را نیز در خود افزایش دهد.

8- به خودتان استراحت دهید.

هر بار بعد از اینکه خود را درگیر یک موقعیت اجتماعی کردید و کارهایی را در جهت تقویت ویژگی های برون گرایی انجام دادید، حتماً از نظر ذهنی و احساسی به خود استراحت داده و به حالت اولیه ی خود برگردید. به عنوان یک فرد درون گرا به بازیابی و آمادگی برای اجتماعی شدنِ مجدد نیاز دارید.

برای اطلاع بیشتر جهت آشنایی با شخصیت خود مقالات زیر را در وب سایت فن تریکس مطالعه کنید.

>>> تاثیر نوع شخصیت بر سبک مذاکرات <<<

>>> رابطه موبایل با نوع شخصیت <<<

🌟5-4-3-2-1🌟 به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

hashie-fantricks دیدگاه نامه فن تریکس (کلیک کنید)

* وارد بحث شوید و دیدگاه هایتان را به اشتراک بگذارید.
* پس از تایید دیدگاه، ارسال پاسخ توسط دیگران، و یا ثبت دیدگاه جدید توسط سایر کاربران در مطالب مورد علاقه خود، ایمیل اطلاع رسانی دریافت کنید.
* با دریافت لایک از سایر کاربران دیدگاه خود را به جایگاه های بالاتر برسانید.
* با ثبت دیدگاه سازنده و مفید، نظر نویسنده مطلب را جهت پین کردن دیدگاهتان جلب کنید.
* تنها با آموزش و یادگیری می توان آینده را ساخت. پس اگر مطلب یا دیدگاه مفیدی در رابطه با این مقاله دارید، حتما در قسمت دیدگاه ها با دوستان خود در میان بگذارید.

hashie-fantricks-2 سلب مسئولیت! مقالات مربوط به بخش سلامتی، پزشکی، زیبایی، روانشناسی، تناسب اندام و ... تنها برای آموزش و افزایش اطلاعات کاربران فارسی زبان گرد آوری شده و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند و مسئولیت صحت توصیه های نقل شده در مطالب بر عهده تیم فن تریکس نمی باشد. اطلاعات بیشتر hashie-fantricks-2
منبع
wikihow
دیدگاه ها

اشتراک در اطلاعیه دیدگاه ها (کلیک کنید)
اطلاع از
guest
آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ بوده و منتشر نخواهد شد.
زنگوله را بزنید تا از تایید دیدگاه خود مطلع شوید.
2 دیدگاه
محبوب ترین ها
تازه‌ترین ها قدیمی ترین ها
بازخوردهای درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
حسنی

سلام .
من ی مدت خیلی کم حرف و ساکت بودم جوری که هرکس من رو میدید می‌گفت چقدر مودب و آرومه اما الان بیشتر حرف میزنم بیشتر میخندم و حس میکنم زندگی خیلی بهم خوش میگذره و آدم
میانگرایی شدم .
23سالمه

رضا

سلام من یک فرد درون گرا هستم ولی باعلائم برون گرایی اعم از شاد شدن در جمع ویا معروف شدن نزد مردم وتاییدشدن در نزد مردم ویکمم دهن بینی بقول دیگران ولی هرتصمیمی در وجود خودم میگیرم مهم نیست دیگران چه میگویند و خودمو حاکم دنیام میدانم و حتی خلاف… بیشتر بخوانید.

دکمه بازگشت به بالا