سرگرمی و اوقات فراغت

آموزش درست کردن پادری با تکه پارچه های بلااستفاده

درست کردن پادری با استفاده از تکه پارچه ها

اگر شما نیز در خانه خود پارچه های بلا استفاده ای مانند پرده های کهنه، ملحفه های سوراخ شده یا بلوزهای قدیمی دارید، آن ها را دور نیندازید و برای شکوفا کردن خلاقیت و استعداد خود دست به کار شوید. می توانید از آن ها یک استفاده مفید داشته باشید و برای درست کردن یک قالیچه کوچک یا پادری زیبا آماده شوید. درست کردن این قالیچه تنها با برش مقوا و پارچه های دور ریختنی در سایزهای دلخواه صورت می گیرد.

1 ساخت پادری با تکه پارچه

وسایل مورد نیاز

• نوارهای پارچه ای هر کدام به عرض 5 سانتی متر و طولی معادل حداقل 10 سانتی متر بزرگتر از طول قالیچه مورد نظر و یک یا تعدادی نوار پارچه ای به عرض 5 سانتی متر و طول خیلی زیاد (اگر می توانید از پارچه، نواری با طول خیلی زیاد جدا کنید که عالی است اما اگر طول پارچه کم است باید چند نوار از طول پارچه جدا کرده و بهم گره بزنید تا بزرگ شوند).

• خط کش
• مداد
• یک تکه مقوای محکم یا کارتن با عرض دلخواه (و بسته به تعداد و عرض نوارها) و طولی حداقل 10 سانتی متر بزرگ تر از طول قالیچه ی مورد نظر
• قیچی

مرحله اول: آماده کردن زمینه کار

ابتدا مقوا یا کارتن را به اندازه دلخواه برش بزنید؛ البته با 10 سانتی مترِ اضافی در طول. سپس خط کش را روی یکی از ضلع های کوچکتر گذاشته و از یکی از لبه ها شروع کرده و نقاطی به فاصله 1 سانتی متر، با مداد روی ضلع علامت بزنید. برای ضلع کوچکترِ مقابل نیز همین کار را انجام دهید.

2 ساخت پادری با تکه پارچه

پس از علامت زدن نقاط با فاصله 1 سانتی متری، خط کش را روی یکی از ضلع های بزرگتر قرار داده و یک نقطه به فاصله 5 سانتی متر از گوشه علامت بزنید. برای چهار گوشه مستطیل، همین کار را انجام دهید. سپس نقاط روبرویی را بهم وصل کنید.

اکنون، نقاطی که روی هر ضلع کوچک تر علامت زده اید (همان هایی که با فاصله های 1 سانتی متری ایجاد شدند) را به خط روبرویی کشیده شده ی مستطیلِ مرحله قبل وصل کنید. سپس این خط های 5 سانتی متری که با فاصله 1 سانتی متر از هم در لبه ها ایجاد شده اند را برش بزنید. در این صورت روی دو ضلع کوچک، شکاف ها یا برش های زیادی تشکیل می شوند (مطابق شکل).

3 ساخت پادری با تکه پارچه

در پایان این مرحله، زمینه اصلی شما آماده شده است.

مرحله دوم: آماده کردن نوارهای پارچه ای

قبل از شروع کار بافت، باید نوارهای پارچه ای خود را آماده کنید. با استفاده از یک پارچه قدیمی یا کهنه، نوارهایی که طولشان کمی بزرگتر از زمینه کار و عرض شان 5 سانتی متر است، درست کنید. برای تعیین تعداد نوارهایی که تارِ قالیچه را تشکیل می دهند یا به صورت طولی یا عمودی زمینه کار را می پوشانند، باید تعداد خط های 5 سانتی متری یکی از ضلع های کوچک کارتن را بشمارید. البته اگر دوست دارید ضخامت قالیچه بیشتر و بلندتر باشد، می توانید در هر خط بریده شده، به جای استفاده از یک نوار، 2 یا 3 نوار را با هم بکار ببرید. در این صورت، باید تعداد نوارهای بیشتری آماده کنید.

4 ساخت پادری با تکه پارچه

در این قسمت، کار را به این شکل باید آغاز کرد: نواری (هایی) را برداشته و از یکی از شکاف ها عبور دهید. سپس طرف دیگر آن را نیز از شکاف مقابل و متناظرِ آن رد کنید. به گونه ای که انتهای نوار، در دو طرف برابر باشد.

این کار را تا جایی ادامه دهید که تمام شکاف ها با نوار پر شوند و تمام کارتن یا مقوا توسط نوار پوشیده شود.

7 ساخت پادری با تکه پارچه

مرحله سوم: کار بافت را شروع کنید.

در این مرحله، نوار بلند یا نوارهایی که بهم گره زده اید را بردارید و از یکی از لبه ها، کار را شروع کنید. به این صورت که نوار بلند را به صورت افقی روی کار قرار داده و انتهای آن را یکبار از زیر یک نوار عمودی و بارِ دیگر از روی نوار عمودی بعدی، عبور دهید. این کار را تا جایی ادامه دهید که یک ردیف از تمام نوارهای عمودی بافته شوند. این نوار بلند به عنوان پودِ قالیچه شماست.

زمانی که یک ردیف از نوارهای عمودی بافته شدند، طول آزاد نوارِ بلند باید حدود 1.5 برابر عرض قالیچه شما باشد. این قسمت آزاد نوار، باید رها شود تا در پایان کار برای محکم کاری استفاده گردد (شکل زیر).

10 ساخت پادری با تکه پارچه

پس از بافتن یک ردیف، انتهای دیگر نوار بلند را در دست بگیرید و برگردید. این بار، کار بافت را در جهت مخالف ردیف اول، انجام دهید. به این صورت که نوار را از روی نوارهای عمودی که در مرحله قبل از زیر بافته شدند رد کرده، سپس از زیر نوارهای عمودی که در مرحله قبل از رو بافته شدند، رد کنید.

در این مرحله، نظم و انجام دادن مرتبِ کار بسیار مهم است. حتماً نوار افقی را به درستی و یکی در میان از نوارهای عمودی رد کنید تا کار شما تمیز و درست باشد.

شاید در ابتدا کار کمی دشوار به نظر برسد، اما پس از بافتن چند ردیف، قلق کار دستتان آمده و برای شما لذت بخش خواهد بود. در واقع با بافتن چند ردیف، نوارهای عمودی محکم تر و منظم تر می شوند و کار برای شما راحت تر می گردد.

11 ساخت پادری با تکه پارچه

شما می توانید از همان ابتدای کار، نوار مورد نظر برای پودِ قالیچه خود را خیلی بلند انتخاب کنید. اگر نوار بلند نداشتید می توانید با یک روش آسان نوارهای کوتاه را به هم گره بزنید. مثلاً اگر در حین انجام کار، نوار پارچه ای کم آمد از این روش استفاده کنید.

12 ساخت پادری با تکه پارچه

مطابق شکل، با استفاده از قیچی در لبه نوار، یک سوراخ در بیاورید.

13 ساخت پادری با تکه پارچه

یک نوار جدید بردارید.

14 ساخت پادری با تکه پارچه

روی یکی از لبه های نوار جدید نیز یک سوراخ دربیاورید.

15 ساخت پادری با تکه پارچه

لبه سوراخ شده نوار جدید را از سوراخ نوار اول خارج کرده و چند سانتی متری آن را بکشید.

16 ساخت پادری با تکه پارچه

انتهای سوراخ نشده نوار جدید را در دست گرفته و از انتهای سوراخ شده همان نوار عبور دهید.

نوار جدید و قبلی را محکم کنید. در پایان این قسمت، دو نوار به هم وصل شده اند.

19 ساخت پادری با تکه پارچه

سپس می توانید کار بافت را ادامه دهید.

مرحله چهارم: لبه های کار را کامل کنید.

زمانی که کار بافت به اتمام رسید و به لبه دیگر قالیچه رسیدید، باید کارتان را به اتمام برسانید.

20 ساخت پادری با تکه پارچه

در پایان کارِ بافت، نواری که ردیف آخرِ کار را بافته است، محکم کنید. برای این کار پس از پایان بافت ردیف آخر، نوار مربوط به پود را برگردانید و آن را از زیر تمام نوارهای بافته شده افقی در مرحله قبل یا همان پود، عبور دهید.

زمانی که به آخر کار رسیدید نوار شما محکم شده است. همین کار را برای لبه دیگر کار نیز انجام دهید. در لبه دیگر کار هم انتهای آزاد نوار افقی وجود دارد که آن هم باید محکم شود.

23 ساخت پادری با تکه پارچه

در نهایت، لبه های نوارهایی که به عنوان ریشه های قالیچه هستند را صاف و مرتب کنید.

23 ساخت پادری با تکه پارچه

قالیچه شما آماده است. از آن لذت ببرید!


همچنین می توانید با استفاده از لباس های کهنه بالش بدوزید و یا از کلاه های بلا استفاده و بی مصرف تولد در موارد دیگری استفاده کنید. فن تریکس نحوه دوخت بالش با لباس های کهنه و استفاده از کلاه های بی مصرف تولد را در مقالات زیر به شما آموزش می دهد.

>>> نحوه دوخت بالش با لباس های کهنه <<<

>>> استفاده از کلاه های بی مصرف تولد <<<


شما چه خلاقیت های دیگه ای بکار برده اید؟ در بخش نظرات با دوستانتان در میان بگذارید.

🌟5-4-3-2-1🌟 به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

hashie-fantricks دیدگاه نامه فن تریکس (کلیک کنید)

* وارد بحث شوید و دیدگاه هایتان را به اشتراک بگذارید.
* پس از تایید دیدگاه، ارسال پاسخ توسط دیگران، و یا ثبت دیدگاه جدید توسط سایر کاربران در مطالب مورد علاقه خود، ایمیل اطلاع رسانی دریافت کنید.
* با دریافت لایک از سایر کاربران دیدگاه خود را به جایگاه های بالاتر برسانید.
* با ثبت دیدگاه سازنده و مفید، نظر نویسنده مطلب را جهت پین کردن دیدگاهتان جلب کنید.
* تنها با آموزش و یادگیری می توان آینده را ساخت. پس اگر مطلب یا دیدگاه مفیدی در رابطه با این مقاله دارید، حتما در قسمت دیدگاه ها با دوستان خود در میان بگذارید.

hashie-fantricks-2 سلب مسئولیت! مقالات مربوط به بخش سلامتی، پزشکی، زیبایی، روانشناسی، تناسب اندام و ... تنها برای آموزش و افزایش اطلاعات کاربران فارسی زبان گرد آوری شده و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند و مسئولیت صحت توصیه های نقل شده در مطالب بر عهده تیم فن تریکس نمی باشد. اطلاعات بیشتر hashie-fantricks-2
منبع
ehow
دیدگاه ها

اشتراک در اطلاعیه دیدگاه ها (کلیک کنید)
اطلاع از
guest
آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ بوده و منتشر نخواهد شد.
زنگوله را بزنید تا از تایید دیدگاه خود مطلع شوید.
0 دیدگاه
بازخوردهای درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا