رپورتاژ آگهیکار و تجارت

نحوه اجرای احکام اداره کار

رابطه بین کارگر و کارفرما یکی از موضوعات مهم در قانون کار است که شرایط خاصی برای آن تعیین شده است. در صورت ثبت شکایت در اداره کار نیز، اولین موضوع مورد بررسی، وجود، عدم وجود و نوع رابطه کارگر و کارفرما می باشد. کارگر در قانون کار به عنوان شخص حقیقی در نظر گرفته شده است که برای کارفرما کار انجام می دهد و در عوض حقوق و دستمزد دریافت می کند. کارفرما می تواند یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد که کارگر برای آن کار می کند.

کارفرما وظایف مختلفی نسبت به کارگر دارد، اما یکی از اهم آن ها پرداخت دستمزد به کارگران در زمان تعیین شده است. شکایت کارگر و کارفرما علیه یکدیگر در اداره کار یک مسئله طبیعی است و همیشه می بینیم که طرفین قرارداد کار به دلایل مختلف شکایت می کنند.

البته در قانون کار، شرایطی پیش بینی شده است که در ابتدا، اختلاف بین کارگر و کارفرما به صورت مصالحه و صلح آمیز حل و فصل می شود.

اگر اختلاف طرفین به صورت مسالمت آمیز حل نشود، مراجع ذی صلاح مانند هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار مسئولیت بررسی و رسیدگی به شکایت آن ها را بر عهده دارند. زمانی که کارگر و کارفرما در برابر یکدیگر در اداره کار شکایت می کنند، به دلیل عدم انجام صحیح وظایف قانونی خود، مطرح می شود.

اهمیت عقد قرارداد کار بر اساس قوانین اداره کار

در قرارداد کار، تمامی شرایط و وظایف طرفین به طور کامل تعیین می شود و بنابراین آن ها نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کنند.

در صورت بروز مشکل در روابط کارفرما و کارگر، هر کدام به لحاظ قانونی این امکان را دارند تا برای احقاق حقوق خود اقدام به طرح شکایت در اداره کار کنند.

لازم به ذکر است که در طی چند سال اخیر میزان شکایت کارفرما از نیروی کار خود و بالعکس، افزایش چشمگیری داشته است. و در این زمینه احکام مختلفی نیز صادر شده است. زمانی که فردی با یک مجموعه کاری قرارداد منعقد می کند، علاوه بر رعایت و اجرای مفاد آن، می بایست شرایط و ضوابط فضای کاری را در نظر بگیرد.

بسیاری از افراد قبل از ورود به حوزه کاری مشخصی، اطلاعات لازم را کسب نمی کنند. و همین مسئله موجب می شود تا در ادامه با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

قرارداد یک تضمین برای ادامه کار و فعالیت در هر مجموعه کاری است و نیروی کار را دلگرم می کند. در مجموعه هایی که در ابتدا قرارداد با کارگر منعقد نمی شود، معمولا هیچگونه تضمینی برای ادامه مسیر کار وجود ندارد. و کارگر همواره نگران است که ممکن است امروز یا فردا توسط کارفرما اخراج شود.

نحوه اجرای احکام اداره کار

مرجع صالح برای رسیدگی

مراجعه به هیئت تشخیص و حل اختلاف:

در ابتدا، کارگر یا کارفرما می توانند به هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه کنند. این هیئت نقش داوری در حل اختلافات کاری را بر عهده دارد و تلاش می کند تا طرفین را به توافق برساند. هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار معمولا از چند عضو تشکیل شده است که دارای تخصص و تجربه در زمینه حقوق کاری هستند.

دادگاه کار:

در صورت عدم توافق در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار، طرفین می توانند به دادگاه کار مراجعه کنند. دادگاه کار نقش قضایی در حل اختلافات کاری را دارد و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در خصوص حقوق کارگران و کارفرمایان تصمیم گیری می کند.

اعتراض به تصمیم دادگاه:

درصورتی که یکی از طرفین با تصمیم دادگاه کار موافق نباشد، امکان اعتراض به آن وجود دارد. اعتراض به تصمیم دادگاه به دادگاه عالی کشور ارجاع می شود و دادگاه عالی می تواند تصمیم نهایی را صادر کند.

در هر مرحله از این فرآیند، ممکن است نیاز به مستندات و شواهدی داشته باشید تا ادعاهای خود را تثبیت کنید. همچنین، ممکن است نیاز به کمک حقوقی داشته باشید تا در این فرایند به درستی راهنمایی شوید.

مهم است که قبل از هر اقدامی، با قوانین و مقررات مربوط به حقوق کاری و اداره کار در کشور خود آشنا شوید و در صورت لزوم، با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید. همچنین، توصیه می شود در این نوع اختلافات به دنبال راه حل های مسالمت آمیز و توافقی با طرف مقابل بگردید تا نیاز به رسیدگی قضایی کاهش یابد.

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما در مواردی که رابطه کاری آنها به دلایل مختلف به پایان می رسد، دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده را بررسی می کند. به طورکلی، شکایت کارگر یا کارفرما به منظور دستیابی به حق قانونی خود را می توان در مراجع صالح مطرح کرد. و این مراجع این شکایت ها را بررسی و رسیدگی می کنند.

هیئت تشخیص

هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را دارد. اعضای این هیئت در مرجع جداگانه در اداره کار قرار دارند و شکایات کارگران و کارفرمایان را بررسی می کنند.

هیئت تشخیص اداره کار از سه نفر تشکیل شده است:

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده کارگران که توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان انتخاب می شود، و نماینده مدیران صنایع که توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان انتخاب می شود.

در صورت لزوم و به توجه به حجم کار، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در سطح هر استان چندین هیئت تشخیص را تشکیل دهد. این هیئت ها مسئول رسیدگی به دعاوی مرتبط با قوانین کار هستند.

چه مراجعی به شکایت کارفرما و کارگر پاسخ می دهند؟

به طور کلی، رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی است. در صورتی که هر یک از طرفین نیاز به شکایت داشته باشند، باید به اداره کار مراجعه کنند تا بررسی های لازم در این زمینه انجام شود.

ماده 157 قانون کار درباره مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما توضیحاتی ارائه کرده است.

به موجب این ماده، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین کار، قرارداد کارآموزی، توافق نامه های کارگاهی یا توافق نامه های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول به وسیله توافق مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار برطرف می شود.

درصورتی که شورای اسلامی کار در محل کار موجود نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما رسیدگی و حل وفصل خواهد شد. و در صورت عدم توافق، از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آینده رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.

نحوه اجرای احکام صادره از مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار، در قانون کار ایران، پیش بینی شده است. ماده ۱۵۹ قانون کار ایران، مقرر می دارد: احکام مراجع حل اختلاف کار پس از قطعیت، لازم الاجرا است.

احکام صادره از اداره کار، به دو صورت قابل اجرا هستند:

1- اجرای داوطلبانه
2- اجرای اجباری

اجرای داوطلبانه، به این معناست که محکوم، بدون نیاز به اقدام خاصی از سوی محکوم له، حکم را اجرا می کند. اجرای اجباری، به این معناست که محکوم، به دلیل عدم اجرای حکم، توسط محکوم له به اجبار، به اجرای حکم وادار می شود.

برای اجرای اجباری احکام مراجع حل اختلاف اداره کار، محکوم له می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، اقدام کند. اجرای احکام دادگستری، یک مرجع دولتی است که وظیفه اجرای احکام قضایی را بر عهده دارد.

اجرای احکام دادگستری، پس از دریافت درخواست اجرای احکام اداره کار، اقدامات لازم را برای اجرای حکم انجام می دهد. این اقدامات، می تواند شامل توقیف اموال محکوم، صدور دستور بازداشت محکوم، یا هر اقدام دیگری باشد که برای اجرای حکم لازم است.

در هر صورتی که فرد محکوم، از اجرای حکم خودداری کند، مراجع دادگستری می توانند با استفاده از اختیارات خود، فرد محکوم را مجبور به اجرای حکم کنند.

اجرای احکام توسط مراجع حل اختلاف کار، یک فرایند قانونی است که برای اجرای حکم هایی که از این مراجع صادر می شود، تدبیر شده است. این فرایند به منظور حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها، مطرح می شود.

اجرای احکام دادگستری، علاوه بر اجرای احکام قطعی صادره از دادگاه عمومی، اجرای احکام اداره کار را درصورتی که قطع شده باشند؛ یعنی آرای صادره از هیئت تشخیص، درصورتی که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرند، و کلیه آرای صادره از هیئت حل اختلاف را پس از ابلاغ، درصورتی که محکوم له درخواست نماید، بر عهده دارد.

در دعاوی کار، قطعیت حکم صادره از هیئت تشخیص قابل اعتراض است و برای اجرا نیاز به قطعیت دارد. حکم در خصوص دعاوی کار تنها زمانی اجرا می شود که قطعیت یابد.

برای قطعیت حکم اداره کار، دو شرط اساسی وجود دارد:

1- عدم اعتراض به حکم صادره از هیئت تشخیص در مدت قانونی 15 روز.
2- صدور حکم توسط هیئت حل اختلاف اداره کار.

در صورتی که هیئت تشخیص به دعوای کارفرما و کارگر رسیدگی کرده و حکم متعاقباً صادر کند، طرفین امکان اعتراض به حکم را در مدت 15 روز دارند. اگر هیچ یک از طرفین در این مدت اعتراض نکنند، حکم قطعی و قابل اجرا می شود.

اما اگر شاکی در مدت قانونی اعتراض کند، مورد در هیئت حل اختلاف اداره کار بررسی خواهد شد. حکم صادر شده توسط این مرجع قطعی است و در زمان مشخصی قابل اجرا می باشد.

تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار

تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار، اختلافات و درگیری های بین کارفرما و کارگر در حوزه های کاری به وقوع می پیوندد. در قانون کار، مراجع صالح مانند شورای حل اختلاف اداره کار و شورای اسلامی کار برای بررسی دعاوی بین کارفرما و کارگر تعیین شده اند.

اگر قصد شکایت علیه کارفرما یا کارگر را در اداره کار دارید، ابتدا باید شکوائیه مرتبط با موضوع دعوا را تهیه کنید. درصورتی که شکواییه به درستی تنظیم نشده باشد، توسط مرجع صلاحیت دار مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

تهیه شکواییه مرتبط با دعاوی کار مسئولیت وکلای حقوقی و کارشناسان حقوقی را می طلبد. بهتر است این کار را به افراد متخصص در حوزه حقوق کار واگذار کنید.

“سلب‌ مسئولیت: فن تریکس در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.”

🌟5-4-3-2-1🌟 به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

hashie-fantricks دیدگاه نامه فن تریکس (کلیک کنید)

* وارد بحث شوید و دیدگاه هایتان را به اشتراک بگذارید.
* پس از تایید دیدگاه، ارسال پاسخ توسط دیگران، و یا ثبت دیدگاه جدید توسط سایر کاربران در مطالب مورد علاقه خود، ایمیل اطلاع رسانی دریافت کنید.
* با دریافت لایک از سایر کاربران دیدگاه خود را به جایگاه های بالاتر برسانید.
* با ثبت دیدگاه سازنده و مفید، نظر نویسنده مطلب را جهت پین کردن دیدگاهتان جلب کنید.
* تنها با آموزش و یادگیری می توان آینده را ساخت. پس اگر مطلب یا دیدگاه مفیدی در رابطه با این مقاله دارید، حتما در قسمت دیدگاه ها با دوستان خود در میان بگذارید.

hashie-fantricks-2 سلب مسئولیت! مقالات مربوط به بخش سلامتی، پزشکی، زیبایی، روانشناسی، تناسب اندام و ... تنها برای آموزش و افزایش اطلاعات کاربران فارسی زبان گرد آوری شده و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند و مسئولیت صحت توصیه های نقل شده در مطالب بر عهده تیم فن تریکس نمی باشد. اطلاعات بیشتر hashie-fantricks-2
منبع
bonyadvokala.com
اشتراک در اطلاعیه دیدگاه ها (کلیک کنید)
اطلاع از
guest
آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ بوده و منتشر نخواهد شد.
زنگوله را بزنید تا از تایید دیدگاه خود مطلع شوید.
0 دیدگاه
بازخوردهای درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا